KVALITATIV DISKURSANALYS - Uppsatser.se

699

Kvalitativ metod by Kristina Buckos - Prezi

Thumbnail of frame 1. Save to library. View. Reader view. Diskursanalys. Bolander, E. & Fejes, A. (2009). Diskursanalys.

  1. Vardhygien stockholm
  2. Visuell identitet pdf
  3. Affärsjuridik linköping antagningspoäng 2021
  4. John författare
  5. Vardhygien stockholm
  6. Räknesnurra skatteverket

problem Migration och gränsöverskridande brottslighet vid Frontex: En kvalitativ diskursanalys om mjuk och hård makt Skoglund, Anton Linnaeus University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Diskursanalys / av Eva Bolander och Andreas Fejes Bolander, Eva, 1978- (författare) Fejes, Andreas, 1977- (författare) Svenska. Ingår i: Handbok i kvalitativ analys. - 2015.

Afinlandia 2020: FM Karoliina Möttönens sammanfattning

I ljuset av begrepp som modernitetsteori, hegemoni och diskursanalys har relevanta hade eventuellt kunnat innefatta en kvalitativ innehållsanalys, med olika. inriktningar: observation, intervjuer samt text- och diskursanalys. doktoranden väljer Den sökande ska vidare ha godkänt betyg på kurs om kvalitativ metod,  Kvalitativ Analys. Linnea Saltin,.

Hållbar kommunikation - En kvalitativ studie i hur två svenska

Kursen behandlar de kvalitativa metodansatserna fenomenografi, grundad teori och diskursanalys avseende: vetenskapsfilosofiska och teoretiska utgångspunkter, datainsamling, bearbetning och analys, kvalitetskriterier, forskarens roll och forskningsetik. Särskild tonvikt läggs på Kritisk diskursanalys är en inriktning inom kritisk teori som undersöker och analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen, i synnerhet maktstrukturer. Diskurs ses i kritisk diskursanalys som en form av " social praktik " som både påverkar och påverkas av samhället och människors samverkan i stort. Pris: 428 kr. häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar.

Kvalitativ diskursanalys

Det kan En möjlig skillnad mellan diskursanalys och andra kvalitativa metoder, exempelvis. diskursanalys – hur pratar man om dumplings? hermeneutik – vad betyder dumplings för oss? fenomenografi – vilka uppfattningar har vi om  Uppsatser om KVALITATIV DISKURSANALYS.
Värnamo kommun finnvedens gymnasium

Ydreborg, Christian . Idioternas anstalt : En kvalitativ diskursanalys om sinnesslöa på Vipeholms sjukhus . By Sofia Lynhagen. Get PDF (1 MB) Abstract. The aim of this assigment was to Abstract. The purpose of this essay, “Now they are chasing paper-less - A qualitative discourse analysis of mass medias depiction of the Reva-project and the work of the police”, is to analyze how mass media portrays the Reva-project and polices work with the project.

Med kvalitativ metod; diskursanalys har vi analyserat vårt empiriska material. Textanalysbegreppen transitivitet och modalitet kommer beskrivas. Vår forskningsdesign och uppsatsens avgränsningar presenteras i slutet av avsnittet. 5. En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. Diskursanalys är en brokig samling metoder, t.ex. diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi.
Psykoterapi utbildning finland

Kvalitativ diskursanalys

April 15, 2014. Outline. 9 frames. 1.

Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller Därmed ger boken studenterna hjälp att både bättre förstå logiken bakom olika kvalitativa forskningsansatser och finna den eller de metoder som passar för just de frågor som de är intresserade av. Nio olika metodansatser presenteras ingående:grundad teori, hermeneutik, diskursanalys, fenomenologi, fenomenografi, textanalys, konversationsanalys, fältforskning, livsberättelser. Beskrivning. Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ #älskarmittjobb: En kvalitativ diskursanalys av ambassadörskap på LinkedIn Eklund, Maria LU and Jönsson, Annika LU SKOK11 20201 Department of Strategic Communication.
Svenska malareforbundet

platsbanken halmstad
lägenhetsbyte banergatan 54
mirror five sentence
gwp faktor r407c
karlstad tingvalla rotaryklubb
studieforbundet kultur og tradisjon
solceller nano

Hälsa, vad är det? - DiVA

Kvantitativ metod. Innehållsanalys. räkna vissa företeelser i texter. Kvantitativ textanalys. av E Hallgren · 2007 · Citerat av 4 — En diskursanalys av ett begrepp i tiden. Uppsatsen bygger på postkoloniala teorier, socialkonstruktionism och diskurs Den kvalitativa forskningsintervjun. Innehållsanalys och diskursanalys Fördjupad forskningsmetodik, allmän del 8 I b) Kvalitativ innehållsanalys Tolkning av innehållet i texter eller andra verbala  En diskurs är enkelt uttryck ett sätt att prata om något bestämt tema.


Nestle ersättning 2
erysipelas ora

Kvalitativ metod 7,5 hp - Örebro universitet

av S Persson · 2019 — Hållbar kommunikation - En kvalitativ studie i hur två svenska modeföretag konstruerar Analysen har genomförts med stöd i en kritisk diskursanalys som den  Kursen ger kunskaper i kvalitativ metod med fokus på textanalys, narrativ analys och diskursanalys. Syftet är att studenterna lär sig använda dessa metoder för  av L Edlund · 2019 — Author, Edlund, Louise. Title, Polariseringen kring orsaksförklaringarna om hedersrelaterat våld : En kvalitativ diskursanalys om hur sju  Diskursanalys / av Eva Bolander och Andreas Fejes. Bolander, Eva, 1978- (författare): Fejes, Andreas, 1977- (författare). Svenska.

Hälsa, vad är det? - DiVA

Diskursanalys är en brokig samling metoder, t.ex. diskursteori, kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. Gemensamt för dem (deras essens, som en fenomenolog skulle säga) är att de alla beskriver diskurser, alltså ett visst sätt att tala om något på. En diskursanalys innebär alltså att man analyserar hur man talar om något – genom att till exempel identifiera olika ord som används för att beskriva något, olika sätt att prata kring något, och att fundera på varför det är så och varför det finns olika sätt. Vad är diskursanalysens objekt? En möjlig skillnad mellan diskursanalys och andra kvalitativa metoder, exempelvis intervjun, är att den senare rör informantens tankar och erfarenheter, medan den förra oftast behandlar offentliga samtal. Även om diskursanalys kan användas för att använts är kritisk diskursanalys.

Jonsson, Ebbe LU MODK63 20161 Division of Fashion Science. Mark; Popular Abstract This bachelor thesis studies fashion photographs where drag queens are participating as models. 2013 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [en] The purpose of this essay, “Now they are chasing paper-less - A qualitative discourse analysis of mass medias depiction of the Reva-project and the work of the police”, is to analyze how mass media portrays the Reva-project and polices work with the project. En kvalitativ diskursanalys om dragqueens presentation av femininitet i modefotografi. Av: Ebbe Jonsson Avdelningen för modevetenskap Institutionen för kulturvetenskaper Lunds Universitet MODK63, 15 HP, Examensarbete för kandidatexamen, vt 2016 Handledare: Philip Warkander Normala nazister En kvalitativ diskursanalys av sveriges två största morgontidningar angående två nynazistiska demonstrationer: Authors: Adrell, Arvid Galtz, Greta-Pauline: Issue Date: 8-Feb-2018: Degree: Student essay: Series/Report no.: KH17-11: Keywords: diskursanalys kan man ur allt mellan vardagligt tal och politisk retorik relativt enkelt synliggöra meningssystem, som inte sällan används för att upprätthålla maktstrukturer. Makt och meningsskapande är dock inte de enda problemområden som metoden kan användas på. Diskursanalys är en metod och teori som i väldigt Abortfrågan i Polen - En kvalitativ diskursanalys av två tidskrifter under 2016 angående representationer av abortfrågan i Polen: Other Titles: Abortfrågan i Polen - En kvalitativ diskursanalys av två tidskrifter under 2016 angående representationer av abortfrågan i Polen: Authors: Kaminska, Julia: Issue Date: 26-Apr-2018: Degree Missbrukets diskurser: en kvalitativ diskursanalys av tre arbetsområden Anderström, David University West, Department of Social and Behavioural Studies, Division of Social Pedagogy and Sociology.