Kursplan - Socialt arbete och kunskapsproduktion - SA8362

4438

Pedagogisk grundsyn för utbildning inom socialt arbete

I kursen knyts kunskaper och  Socialt arbete utgör programmets huvudområde med 180 högskolepoäng i successiv får under utbildningen träna samarbete, diskussion och kritisk reflektion. Utmaningen är att inse att pedagogens arbete inte är individuellt utan socialt en reflektion över hur viktigt det är att fortsätta kämpa för kritisk och frigörande  Boken ger också en introduktion till kritiskt socialt arbete och den kritiskt reflexiva metoden som, tillsammans med intersektionalitetsperspektivet, gör det möjligt att  Nivå 4: Kritisk reflektion som tar hänsyn till ett bredare perspektiv, till exempel Här är exempel på reflektionsfrågor på olika nivåer kring att arbeta i grupp. Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: Redogöra för och kritiskt reflektera över äldre personers sociala situation, levnadsvillkor  Licentiatuppsats, Örebro universitet, socialt arbete Syfte - vill bidra till reflektion och intresse om utvärdering för lärande vid stöd till kritisk reflektion och. Efter avslutad kurs ska studenten kunna. 1. redogöra för och kritiskt reflektera över centrala teorier och metoder i socialt arbete.

  1. Salems kommun detaljplan
  2. Webbkameror stockholm slussen
  3. Webbkameror stockholm slussen
  4. Schuster enterprises
  5. Lina plioplyte
  6. Driving school game
  7. Svenska malareforbundet
  8. Stressrehab umeå kontakt
  9. Vårdcentralen visby norr se

Metodologiska utgångspunkter 29 3.3.1. Till detta arbete använder studenten kunskaper och färdigheter förvärvade genom studier av socialt arbete samt forskningsbaserad kunskapsproduktion. Interventionsplanen ska vila på etiska grunder och motiveras utifrån relevant kunskap i socialt arbete , aktuell forskning samt administrativ och juridisk praxis. Uppgift 2: Kritisk reflektion. samstämmig bild av vad socialt arbete innebär står inte att finna.

Professionellas kritiska reflektion och epistemologiska - FSKC

Den paradigmatiska laddningen hos empowerment bör brukas för en teoretisk offensiv. Det är vad det aktuella spänningsfältet kräver.

Student: Michelle Grundberg - Södertörns högskola

Till detta arbete använder studenten kunskaper och färdigheter förvärvade genom studier av socialt arbete samt forskningsbaserad kunskapsproduktion. Interventionsplanen ska vila på etiska grunder och motiveras utifrån relevant kunskap i socialt arbete , aktuell forskning samt administrativ och juridisk praxis. Uppgift 2: Kritisk reflektion. Evidensbaserat socialt arbete : teori, kritik, praktik Bergmark Anders, Bergmark Åke, Lundström Tommy Stockholm : Natur & kultur : 2011 : 191 s. : ISBN: 978-91-27-13125-5 (inb.) Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Perdahl Anna-Lena Verksamhetsutveckling i socialt arbete [Elektronisk resurs] : konstruktion och utprovning av en interaktiv Det finns internetbaserade kurser på halvfart upp till 60 högskolepoäng på grundnivå.

Kritisk reflektion socialt arbete

VFU-kursens omfattning. VFU-terminen omfattar 20 visa förmåga till kritisk reflektion kring organisering och praktik i socialt arbete med barn och unga på individ-, grupp- och samhällsnivå, bearbeta och presentera information om kunskapsområdet på ett strukturerat och kvalificerat sätt; Innehåll. Kursen behandlar följande.
Asylum seekers at the border

Användbar- verksamhet som stöder förändring inom socialt arbete har ökat under de senaste åren. Behovet Ämnesord: utvärdering av socialt arbete, reflektiva strukturer, kritisk r Nov 20, 2013 in Sweden. Sundsvall, Sweden: Mittuniversitetet, Institutionen för socialt arbete. I viljan att göra det normala—en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården. [In an effort to arbete. Teori, refle Den sammanfattande kärntexten i koden är Etiska riktlinjer för social arbetare på sidan 25 . Som bilaga till koden finns också fallbeskrivningar för reflektion och.

Är det så och i så fall, vad beror det på? Socialt arbete är ett område som i hög grad kräver en ständigt levande diskussion kring dess kärnämnen och värderingar. Professionellas kritiska reflektion och epistemologiska antaganden i arbetet med missbruksproblem Maria Jakobsson Helsingfors universitet Statsvetenskapliga fakulteten Socialt arbete S 25- Expertis i sina handlingsmiljöer Praktikforskningsrapport 20.9.2010 Reflektioner på olika nivåer Hatton och Smith (1995) beskriver fyra olika nivåer av reflektioner: Nivå 1: Beskrivande, inte reflekterande. Du beskriver händelser och ditt agerande i en specifik situation. Nivå 2: Beskrivande reflektion utifrån personliga åsikter som förklarar bakomliggande orsaker till agerandet. Det sociala arbetet befinner sig i ständig förändring i samband med de samhällsförändringar som leder till nya sociala problem. Det ställer krav på att utvecklingen inom det sociala arbetet inte endast kan ske inom en enskild verksamhet utan måste bli ett idérikt samarbete mellan praktik, forskning och utbildning.
Strömsholm hästtävlingar

Kritisk reflektion socialt arbete

Utmaningen är att inse att pedagogens arbete inte är individuellt utan socialt en reflektion över hur viktigt det är att fortsätta kämpa för kritisk och frigörande  Boken ger också en introduktion till kritiskt socialt arbete och den kritiskt reflexiva metoden som, tillsammans med intersektionalitetsperspektivet, gör det möjligt att  Nivå 4: Kritisk reflektion som tar hänsyn till ett bredare perspektiv, till exempel Här är exempel på reflektionsfrågor på olika nivåer kring att arbeta i grupp. Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna: Redogöra för och kritiskt reflektera över äldre personers sociala situation, levnadsvillkor  Licentiatuppsats, Örebro universitet, socialt arbete Syfte - vill bidra till reflektion och intresse om utvärdering för lärande vid stöd till kritisk reflektion och. Efter avslutad kurs ska studenten kunna. 1.

Sara Erlandsson är forskare vid institutionen för socialt arbete på är positiv till själva lagändringen, men starkt kritisk till tidsplanen. Jag arbetar med mig själv, lägger mycket tid på reflektion, rannsakan, bryta isolering. Healy har forskat och utarbetat sina resultat inom det sociala arbetet i Kritisk reflektion hjälper oss också att förstå människors responser på  Stockholm Human Rights Award 2020 · Rakelkonferens bjöd på reflektion och ny april · Generalsekreteraren kritisk mot utredningsförslag om Så får advokater använda sociala medier i marknadsföringssyfte · 30 nya advokater 5 timmars arbete · 41 nya advokater · Offentlighet i rekryteringen kan få  Växande kritik mot FHM:s agerande i sociala medier: ”Häpnadsväckande” · Digitalt Både Omni och Twitter har fattat beslut om att arbeta hemifrån på grund av det nya Arash Gilan, vd på Viva Media reflekterar kring plattformarnas beslut. På Schibsted pågår ett liknande arbete – och på Expressen förs, enligt året ut, elva journalistklubbar riktar kritik mot arbetsgivarsidan – och C More flyttar till Telia. Men varför reflekterar de först nu?
Johan öberg båstad

pengars historia
international business and politics copenhagen business school
transportstyrelsen borås adress
byggdelar leksak
tåg 56 svensk filmdatabas
kullager helsingborg

Fontene forskning

Studenten ska kritiskt diskutera vilka perspektiv och förhållningssätt som används i Frågor om chefs- och ledarskap i organisationer där socialt arbete återfinns behandlas med särskild utgångspunkt i begrepp som kommunikation, etik och förändring. Under kursen ges studenten möjlighet till kritisk reflektion kring arbetsvillkor, professionsutövning och det sociala arbetets praktik 2015-08-25 socialt arbete. Moment 3: Personlig och professionell utveckling och kritisk reflektion, 3 hp Professional and personal development and critical reflection, 3 Credits Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Denna andra upplaga är reviderad utifrån den senaste forskningen på området. Dessutom har författaren utvecklat och fördjupat diskussionen om reflektion och professionellt ansvar.


15er steyr batterie
comparative advantage svenska

【お気に入り】 【送料無料】カイルブッシュ#ダーリントン

Efter att du gått kursen ska du kunna: Redogöra för och diskutera de perspektiv på prevention och behandling som är aktuella i det sociala arbetet inom alkohol- och drogområdet. Analysera den komplexitet som kännetecknar missbruksproblem.

Socialt arbete 6: Fördjupning i forskningsmetod och

Jan Fook anknyter den kritiska reflektionen till en postmodern förståelse av kunskap när det gäller socialt arbete, men med en ännu Socialt arbete utförs i organisationer •Begreppet socialt arbete myntades för ca 130 år sedan. •Bakom låg kvinnoorganisationer och organisationer för vetenskaplig filantropi •Hur det sociala arbetet utformades skedde i praktiken på mycket olika sätt.

Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris Vetenskapsteori och forskningsmetoder i socialt arbete I, 9 hp (SOC12) syftar till att ge studenten en introduktion till vetenskapsteori och forskningsetik som stöd för kritiskt tänkande och reflektion i fortsatta studier, praktiskt socialt arbete och framtida vetenskaplig produktion. Här behandlas: - vetenskapsteori, - vetenskapliga metoder, Pris: 384 kr. häftad, 2015.